Hesperiidae (Zıpzıplar)

Üst Familya: 
İngilizce İsimlendirme: 
Skippers

Hesperiidae (Zıpzıplar)
Küçük boyutta çok hızlı ve ani hareketlerle zıplıyormuş gibi hareket etmeleri nedeniyle zıpzıp olarak adlandırılan, 3500'den fazla türe sahip bir kelebek ailesidir. Özellikle Orta ve Güney Amerika'nın tropikal kuşağında yayılış ve tür zenginliği gösterirler.

Taksonomi Bilgisi @ TOLWEB
Taksonomi Bilgisi @ FUNET

Taksonomist: 
Tür
Mozayik Zıpzıp (Muschampia tessellum)
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Sarı Lekeli Zıpzıp (Thymelicus acteon)
Üst Familya:
Papilionoidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Hesperiinae (Çayır Zıpzıpları)
Kızıl Zıpzıp (Spialia orbifer (Hübner, [1823]))
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Acem Zıpzıpı (Spialia phlomidis)
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Alsides Zıpzıpı (Eogenes alcides Herrich-Schäffer, [1852])
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Hesperiinae (Çayır Zıpzıpları)
Anadolu Zıpzıpı (Muschampia proteides)
Üst Familya:
Papilionoidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Hatmi Zıpzıpı (Carcharodus alceae (Esper, [1780]))
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Mermer Zıpzıpı (Carcharodus lavatherae (Esper, 1783))
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Cezayir Zıpzıpı (Carcharodus stauderi)
Üst Familya:
Papilionoidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Şark Zıpzıpı (Carcharodus orientalis (Reverdin, 1913))
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Zeytuni Zıpzıp (Pyrgus serratulae (Rambur, 1839))
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Ebegümeci Zıpzıpı (Pyrgus malvae)
Üst Familya:
Papilionoidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Ege Zıpzıpı (Pyrgus melotis Duponchel, 1834))
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Nostrodamus Zıpzıpı (Gegenes nostrodamus)
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Hesperiinae (Çayır Zıpzıpları)
Kara Zıpzıp (Erynnis marloyi (Boisduval,[1834]))
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Paslı Zıpzıp (Erynnis tages)
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Pyrginae
Siyah Antenli Zıpzıp (Thymelicus lineolus (Ochsenheimer, 1808))
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Hesperiinae (Çayır Zıpzıpları)
Sarı Antenli Zıpzıp (Thymelicus sylvestris (Poda, 1761))
Üst Familya:
Hesperioidea
Familya: Hesperiidae (Zıpzıplar)
Alt Familya: Hesperiinae (Çayır Zıpzıpları)

İçeriklerde Sık Kullanılan Terimler

*Alttür (Subspecies): Türün diğer alt birimlerinden taksonomik olarak farklı, coğrafik olarak sınırlandırılmış, aralarında gen alışverişi olan bölgesel bir topluluk.
*Cins: Birbirine benzer türlerin toplandığı taksonomik kategori. Cins isimleri daima büyük harfle başlar ve italik olarak yazılır. İtalik yazma şansı yoksa altı çizili olarak yazılır. Örn: Polyommatus.
*Dimorfizm: Bir populasyonda morfolojik olarak iki tipin var oluşu.
*Ekolojik Yalıtım (Ekolojik İzolasyon): Aynı yerde yaşayan bir populasyonun kısımları arasında ekolojik nedenlerden dolayı eşeysel yalıt ımın oluşu.
*Eşeysel Dimorfizm: Erkekle dişi arasındaki yapısal farklılık.
*Fenon: Fenotipik olarak birbirine benzeyen örneklerden biri.
*Fenotip: Çevre faktörlerinin etkisiyle belirli sınırlar içinde değişebilen (reaksiyon normu), genotipin meydana getirdiği özelliklerin tümü (çoğunlukla bir bireyin görünüşü).
*Holotip: Üzerinde ilk defa özgül tanımlanmanın yapıldığı (yayınlanmış olmalıdır) va da İndikasyonla verilmiş olan, nominal taksonun tek bir bireyi.
*İkiztür (Siblingspecies): Üreme bakımından ya lıtılmış ; fakat yapısal olarak birbirine benzeyen türler.
*Katalog: Literatüre dayanılarak. belirli bir taksona ait isimlerin ve kaynakların liste halinde verilmesi.
*Kontrol Listesi (Çekliste): Kolleksiyonların düzenlenmesinde yardımcı olmak için, bir grubun taksonlarının bir düzen içinde verilmesi.
*Morfolojik Özellik: Bir organizmanın dış görünümündeki yapısal özelliklerdir. Bu özellikler, bir organizmanın türünü belirlemek, filogenetik ilişkileri anlamak ve evrimsel tarihi anlamak için kullanılabilir. Organizmanın anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, embriyolojisi, sistematiği ve taksonomisi gibi birçok farklı alanda önemlidir. Örneğin, kelebeklerin anten yapısı, kanat şekli, bacak yapısı ve renklenme özellikleri gibi morfolojik özellikleri, kelebek türlerinin tanınmasına yardımcı olabilir.
*Nomenklatür: İsimler sistemi.
*Polimorfizm: Bir populasyondaki gen ve fenotip çeşitliliği.
*Sintip (Syntypus): Holotipi ayrılmamış bir tip serisi içerisinde, örneklerin herbirine verilen isim.
*Sinonim (Synonym = Eşad): Aynı taksona birden fazla verilen isimlerin herbiri. Bunlardan eski olanı, yani ilk verileni taksonun geçerli ismi olarak kullanılır.
*Taksan (Taxon; Çoğulu Taxa): Belirli bir kategori içine sokulabilecek ve yeni bir isim verilebilecek kadar fark gösteren taksonomik bir grup. Örneğin: Papilio machaon (tür kategorisinde takson), Papilio (cins kategorisinde takson), Papilionidae (familya kategorisinde takson).
*Tanım (Description): Taksonomide bir taksonun ya da örneğin, sınırlarını ortaya koymaksızın, diğer taksonlarla ayırımını net olarak belirtmeksizin, özelliklerinin verilmesidir.
*Teşhis (Determination): Bir bireyin taksonomik olarak tesbiti.
*Teşhis Anahtarı: Taksonları birbirlerinden kolayca ayırtedebilmek için, belirli bir sisteme göre düzenlenmiş karakter dizinleri.
*Tip (Typus): Bir taksana ismini veren bir örnek.
*Tip Lokalitesi (Locus Typicus): Neotip, lektotip ya da holotipin toplanmış olduğu yer.
*Varyasyon: Kalıtsal olan değişinimler.
*Yerel İsim: Bir taksonun o bölgedeki (yöresel) ismi. Nomenklatür (bilimsel isimlendirme) bakımından önemsizdir.
*Yöresel İsim: Bir taksonun o dildeki ismi.

Her sistematik taksonun sonunda o taksonu ilk defa tanımlayan bilim adamının ismi ve çoğunlukla yayınlandığı tarih bulunur. Örneğin, Pezotettix anatolica Uvarov, 1934. Tarih bir virgül ile yazardan ayrılır. Tanınmış sistematikçilerin ismi kısaltılmış olarak kullanılabilir. Örneğin. Linneus. Linn. olarak. Eğer yazar ismi tarih ile birlikte ya da sadece yazar ismi olarak bir parantez içine alınmış ise. bu, tanımlanan türün bir zamanlar (tür tanımlandığı zaman ya da daha sonra) başka bir cinse bağlı olduğunu gösterir. Örneğin, Rammepodisma natoliae (Ramme, 1939); natoliae tür ismi bir zamanlar Micropodisma'ya bağlıydı, daha sonra cins değişikliği yapılmıştır. Tercihen bu parantezden sonra revizyonu yapanın ismi kullanılır. Örneğin Rammepodisma natoliae (Ramme, 1939) Weidner, 1969.

Büyük baş harfle yazılmış italik bir isim (tek bir kelime) cinsi gösterir; eğer, sonuna 'sp.' gelirse o cinse ait bir türü, 'spp.' gelirse o cinse ait türleri ifade eder. Örneğin Gompus sp. (bir türü), Gomphus spp. (cinse ait türleri). Aynı durum alttürler için de geçerlidir. Örneğin subsp.; subspp. kullanılır. “ssp.” de aynı zamanda alt türleri belirtmek için kullanılmaktadır.