Çitlembik Kelebeği (Libythea celtis (Laicharting, 1782))

Çitlembik Kelebeği (Libythea celtis (Laicharting, 1782)) Türkiye Dağılım Haritası

Son Güncelleme: Cumartesi, 20 Mayıs, 2023 - 13:56 - Kaynaklar: A.Koçak + Trakel.org + Adamer Kelebek + Kelebek Türk
Açıklama / Genel Bilgiler
Türe Ait Genel Özellikler

Çitlembik Kelebeği - Nettle-tree Butterfly (European Beak) (Libythea celtis (Laicharting, 1782))

Pinokyo diye de bilinir. Uzun burunlu kelebeklerin (Libytheidae) ülkemizdeki tek temsilcisidir.

L. celtis, adını çitlembik bitkisinden alır. Hem yumurtalarını bu bitkiye bırakır hem de tırtılları bu bitkinin yaprakları ve tomurcuklarından beslenir. Çitlembik odunsu bir bitki olup halk arasında; davun, davin, çıtlak, çıtlık, çitemek, çitemik, adi çitlembik, çitlenbek, ılıç adlarıyla da bilinir.

Diğer Özellikler/Bilgiler
...
Sinonim ve Kombinasyonlar Taksonomist
Papilis celtis Füssly, 1782 
Libythea conjuncta Schawerda, 1924 
Libythea denudata Dannehl, 1925 
Libythea ochracea Millière, 1891 (Bilinmiyor)
Libythea pallida Dannehl, 1927 
Libythea pygmaea Dannehl, 1927 
Libythea separata Dannehl, 1925 
Alttürler Taksonomist
Libythea celtis amaniana  Shirôzu, 1956
Libythea celtis celtoides  Fruhstorfer, 1909
Libythea celtis chinensis  Fruhstorfer, 1909
Libythea celtis formosana  Fruhstorfer, 1909
Libythea celtis latefulva  Verity, 1950
Libythea celtis lepitoides  Hampson, 1888
Libythea celtis livida  Sagarra, 1926
Libythea celtis matsumurae  Fruhstorfer, 1909
Libythea celtis obscurenervulata  Verity, 1950
Libythea celtis rubescens  Verity, 1950
Libythea celtis violacea  Verity, 1950
Libythea celtis albonervulata Verity, 1950
Dünya Dağılımı
Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Beyaz Rusya (Belarus), İsviçre, Kıbrıs Rum Kesimi, Cezayir, Tunus, İspanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Hırvatistan, Irak, İran, İtalya, Makedonya, Pakistan, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Türkmenistan, Türkiye, Ukrayna, Yugoslavya, Kazakistan, Çin Halk Cumhur., Tayvan, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore Cumhuriyeti, Tian Shan Dağları
Palearktik Bölge Dağılımı
Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Beyaz Rusya (Belarus), İsviçre, Kıbrıs Rum Kesimi, Cezayir, Tunus, İspanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Hırvatistan, Irak, İran, İtalya, Makedonya, Pakistan, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Türkmenistan, Türkiye, Ukrayna, Yugoslavya, Kazakistan, Çin Halk Cumhur., Tayvan, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore Cumhuriyeti, Tian Shan Dağları
Türkiye Dağılımı
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Kırıkkale, Şırnak, Iğdır

Literatür

  • Baytaş, A. (2019). Türkiye’nin Kelebekleri; Arazi Rehberi.
  • Hesselbarth, G., Van Oorschot, H., & Wagener, S. (1995). Die Tagfalter der Türkei. Band 2. Nymphalidae. Selbsterverlag Sigbert Wagener, Bocholt, Germany.
  • Karaçetin, E., & Welch, H. J. (2011). TUrkiye'deki kelebeklerin kirmizi kitabi. Ankara: Doga Koruma Merkezi. Ankara, Turkiye, 124.
  • Koçak, A. Ö., & Kemal, M. (2018). A synonymous and distributional list of the species of the Lepidoptera of Turkey. Centre for Entomological Studies, Memoirs, 8, 1-487.

Dış Bağlantılar

 

 
Haritalar/Fotoğraflar
Sınıflandırma
İngilizce İsimlendirme: 
European Beak - Nettle-tree Butterfly
Üst Familya (Superfamily): 
Alt Familya (Subfamily): 
Cins (Genus): 
Uçuş Dönemleri (Görsel): 

İçeriklerde Sık Kullanılan Terimler

*Alttür (Subspecies): Türün diğer alt birimlerinden taksonomik olarak farklı, coğrafik olarak sınırlandırılmış, aralarında gen alışverişi olan bölgesel bir topluluk.
*Cins: Birbirine benzer türlerin toplandığı taksonomik kategori. Cins isimleri daima büyük harfle başlar ve italik olarak yazılır. İtalik yazma şansı yoksa altı çizili olarak yazılır. Örn: Polyommatus.
*Dimorfizm: Bir populasyonda morfolojik olarak iki tipin var oluşu.
*Ekolojik Yalıtım (Ekolojik İzolasyon): Aynı yerde yaşayan bir populasyonun kısımları arasında ekolojik nedenlerden dolayı eşeysel yalıt ımın oluşu.
*Eşeysel Dimorfizm: Erkekle dişi arasındaki yapısal farklılık.
*Fenon: Fenotipik olarak birbirine benzeyen örneklerden biri.
*Fenotip: Çevre faktörlerinin etkisiyle belirli sınırlar içinde değişebilen (reaksiyon normu), genotipin meydana getirdiği özelliklerin tümü (çoğunlukla bir bireyin görünüşü).
*Holotip: Üzerinde ilk defa özgül tanımlanmanın yapıldığı (yayınlanmış olmalıdır) va da İndikasyonla verilmiş olan, nominal taksonun tek bir bireyi.
*İkiztür (Siblingspecies): Üreme bakımından ya lıtılmış ; fakat yapısal olarak birbirine benzeyen türler.
*Katalog: Literatüre dayanılarak. belirli bir taksona ait isimlerin ve kaynakların liste halinde verilmesi.
*Kontrol Listesi (Çekliste): Kolleksiyonların düzenlenmesinde yardımcı olmak için, bir grubun taksonlarının bir düzen içinde verilmesi.
*Morfolojik Özellik: Bir organizmanın dış görünümündeki yapısal özelliklerdir. Bu özellikler, bir organizmanın türünü belirlemek, filogenetik ilişkileri anlamak ve evrimsel tarihi anlamak için kullanılabilir. Organizmanın anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, embriyolojisi, sistematiği ve taksonomisi gibi birçok farklı alanda önemlidir. Örneğin, kelebeklerin anten yapısı, kanat şekli, bacak yapısı ve renklenme özellikleri gibi morfolojik özellikleri, kelebek türlerinin tanınmasına yardımcı olabilir.
*Nomenklatür: İsimler sistemi.
*Polimorfizm: Bir populasyondaki gen ve fenotip çeşitliliği.
*Sintip (Syntypus): Holotipi ayrılmamış bir tip serisi içerisinde, örneklerin herbirine verilen isim.
*Sinonim (Synonym = Eşad): Aynı taksona birden fazla verilen isimlerin herbiri. Bunlardan eski olanı, yani ilk verileni taksonun geçerli ismi olarak kullanılır.
*Taksan (Taxon; Çoğulu Taxa): Belirli bir kategori içine sokulabilecek ve yeni bir isim verilebilecek kadar fark gösteren taksonomik bir grup. Örneğin: Papilio machaon (tür kategorisinde takson), Papilio (cins kategorisinde takson), Papilionidae (familya kategorisinde takson).
*Tanım (Description): Taksonomide bir taksonun ya da örneğin, sınırlarını ortaya koymaksızın, diğer taksonlarla ayırımını net olarak belirtmeksizin, özelliklerinin verilmesidir.
*Teşhis (Determination): Bir bireyin taksonomik olarak tesbiti.
*Teşhis Anahtarı: Taksonları birbirlerinden kolayca ayırtedebilmek için, belirli bir sisteme göre düzenlenmiş karakter dizinleri.
*Tip (Typus): Bir taksana ismini veren bir örnek.
*Tip Lokalitesi (Locus Typicus): Neotip, lektotip ya da holotipin toplanmış olduğu yer.
*Varyasyon: Kalıtsal olan değişinimler.
*Yerel İsim: Bir taksonun o bölgedeki (yöresel) ismi. Nomenklatür (bilimsel isimlendirme) bakımından önemsizdir.
*Yöresel İsim: Bir taksonun o dildeki ismi.

Her sistematik taksonun sonunda o taksonu ilk defa tanımlayan bilim adamının ismi ve çoğunlukla yayınlandığı tarih bulunur. Örneğin, Pezotettix anatolica Uvarov, 1934. Tarih bir virgül ile yazardan ayrılır. Tanınmış sistematikçilerin ismi kısaltılmış olarak kullanılabilir. Örneğin. Linneus. Linn. olarak. Eğer yazar ismi tarih ile birlikte ya da sadece yazar ismi olarak bir parantez içine alınmış ise. bu, tanımlanan türün bir zamanlar (tür tanımlandığı zaman ya da daha sonra) başka bir cinse bağlı olduğunu gösterir. Örneğin, Rammepodisma natoliae (Ramme, 1939); natoliae tür ismi bir zamanlar Micropodisma'ya bağlıydı, daha sonra cins değişikliği yapılmıştır. Tercihen bu parantezden sonra revizyonu yapanın ismi kullanılır. Örneğin Rammepodisma natoliae (Ramme, 1939) Weidner, 1969.

Büyük baş harfle yazılmış italik bir isim (tek bir kelime) cinsi gösterir; eğer, sonuna 'sp.' gelirse o cinse ait bir türü, 'spp.' gelirse o cinse ait türleri ifade eder. Örneğin Gompus sp. (bir türü), Gomphus spp. (cinse ait türleri). Aynı durum alttürler için de geçerlidir. Örneğin subsp.; subspp. kullanılır. “ssp.” de aynı zamanda alt türleri belirtmek için kullanılmaktadır.