Cezayir Zıpzıpı (Carcharodus stauderi)

Haritalar/Fotoğraflar
Kelebek/Tırtıl/Pupa Fotoğrafları: 
© Ali Atahan,   Türkiye, Antalya
© Валентин Владимирович Тихонов,   Azerbaycan, Talysh Mountains
Dağılım Haritası: 
DTDT KayıtlarıAdameros & Trakel Kayıtları
Sınıflandırma
İngilizce İsimlendirme: 
Eastern Marbled Skipper
Üst Familya: 
Alt Familya: 
Açıklama / Genel Bilgiler

Habitat ve Davranış: Sıcak, kuru çimenli kayalık yerlerde. Cinsin ısıya en dayanıklı türü, yarı çöllerde (Sina) de görülür. Yunanistan'da düşük seviyeler. Kuzey Afrika'daki tepeler ve dağlar. Kuzey Afrika'da yaygın bir türdür. Tip lokalitesi Cezayir'in Konstantin ve Oran illeri ile Tunus'tur. Ege'de Rodos'tan başlamak üzere Türkiye'nin Güneydoğusu ile Filistin arasında ve Kuzey İran'da uçtukları da gözlenmiştir. Başta Güney mermer zıpzıpı (Carcharodus boeticus) olmak üzere (ki genital analiz gereklidir) mermer zıpzıpı, şark zıpzıpı gibi ailenin diğer türleri ile karıştırılabilecek bir türdür. Genelde çalılık ve orman kenarlarında ot ve çiçekleri olan çok kuru ve çok sıcak alanlarda, hatta yarı çöl alanlarda uçarlar. Sıcağa en dayanıklı türlerdendir. Fenolojileri hakkında fazla bilgi yoktur. Mart-Ekim arasında birden fazla kuşak ürerler. Kurak ve taşlık arazileri ve kuru dere yataklarını tercih eder. Kanat açıklığı 28-30 mm'dir. Tür, çoğunlukla baklagil bitkileri ve otların hakim olduğu dağ bozkır bölgelerinde yaşar.

Alt Türler
Kuzey Afrika'dan nominate alt türün yanı sıra, ramses (Mısır'dan) ve ambiguus (Türkiye ve Orta Doğu) alt türleri de tanımlanmıştır.

Dağılım
Kuzey Afrika, Levant ve bazı Yunan adaları (Kos, Rodos). Yakın Doğu'da İran'a kadar. Fas'tan Küçük Asya'ya ve Transkafkasya da dahil olmak üzere kuzey İran'a dağıtılır.

Fenoloji
Birkaç nesil. Fenoloji çok az çalışılmıştır. Kış uykusu aşaması muhtemelen yarı yetişkin larvadır.

Besin bitkileri
Az bilinir (Ballota undulata üzerinde kanıtlanmıştır, ancak muhtemelen Ballota cinsinin diğer türleri ve muhtemelen Marrubium).

Teşhis Anahtarı

  • Oldukça küçük bir zıpzıpdır.
  • Ön kanat arka kanat arasındaki kontrast mermer zıpzıp kadar belirgin değildir.
  • Apeks altı benekleri düz bir hat oluşturur.
  • s2 deki benek belirgindir ancak mermer zıpzıp kadar geniş değildir.
  • Arka kanat benekleri genellikle tanıdır ve girinti çıkıntı yapmadan düze yakın seyreder.
  • Ön kanat bazal bölgeye yakın açık -beyaz alan birçok bireyde dikkat çeker.
  • Kanat altı mermer zıpzıpa benzer ama kontrast az olduğundan benekler daha net izlenebilir.
Boyut: 
Nesil Sayısı: 
2 nesil