Büyük Karamelek (Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871))

Büyük Karamelek (Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871)) Türkiye Dağılım Haritası

Son Güncelleme: Pazar, 20 Kasım, 2022 - 01:34 - Kaynaklar: A.Koçak + Trakel.org + Adamer Kelebek + Kelebek Türk
Haritalar/Fotoğraflar
Sınıflandırma
Açıklama / Genel Bilgiler

Büyük Karamelek (Hipparchia syriaca)

Habitat: Populus, Platanus, Quercus, Salix bitkilerinin hakim olduğu dere yatağı; Prunus, Malus, Ficus, Punica, Morus, Pistacia, Vitis türlerinin yoğun olduğu meyve bahçeleri; Quercus, Juniperus seyrek topluluklarının yer aldığı vadi içleri; Tahrip edilmemiş meşe orman açıklıkları.