Anadolu Melikesi (Melanargia larissa (Geyer, [1828]))

Anadolu Melikesi (Melanargia larissa (Geyer, [1828])) Türkiye Dağılım Haritası

Son Güncelleme: Cumartesi, 21 Ekim, 2023 - 23:27 - Kaynaklar: A.Koçak + Trakel.org + Adamer Kelebek + Kelebek Türk
Lokman BAŞ
Açıklama / Genel Bilgiler

Anadolu Melikesi-Balkan Marbled White (Melanargia larissa (Geyer, [1828]))

Türe Ait Genel Özellikler

Uçuş Dönemi: Mayıs, Temmuz, Ağustos

Kanat Açıklığı: 50-55 mm

Larvalar Poa cinsi otlar üzerinde beslenir.

Her iki cinsiyette de ön ve arka kanat üzeri siyahımsı koyu kahverengidir, bazı bireylerde siyah renktedir ve bazal bölgeler siyahtır; ön kanat hücresini enine kesen siyah çizgi, kanat altında daha açık renkte görülür. Her iki kanat üst yüzünde bulunan lekeler kirli beyaz veya krem rengindedir. Arka kanat alt yüzünün bazal bölgesinde iki siyahımsı zikzaklı çizgi vardır ve beş tane olan orta dış gözbeneği bazı bireylerde açık sarı, bazı bireylerde ise siyah pullarla çevrilidir.

Kelebekleri kurak ve taşlık çayırlar, otluklar ve çiçekli seyrek ormanlık sahalarda görmek mümkündür.

Sınıflandırma

Sınıf (class): Insecta → Alt Sınıf (subclass): Pterygota → İnfra Sınıf (infraclass): Neoptera → Üst Takım (superorder): Holometabola → Takım (order): Lepidoptera → Üst Aile (superfamily): Papilionoidea → Aile (family): Nymphalidae → Alt Aile (subfamily): Satyrinae → Kabile (tribe): Melanargiini → Cins (genus): Melanargia → Tür (species): Melanargia larissa

Orjinal Kombinasyon

Papilio larissa Geyer, [1828].

Taksonomist

Cherso Adası, Hırvatistan

Tip Lokalitesi

...

Tür Etimoloji

...

Türe Ait Diğer Özellikler

...

Tanım Kriteleri ▼

...

Benzer Türler

...

Tanı Kartları/Teşhis Anahtarları

...

Fiziksel Özellikler ▼

Kanat Açıklığı

...

Birincil Renkler

...

Eşeysel Dimorfizm

...

Yaşam Dönemleri ▼

Nesil Sayısı

...

Kışlama

...

Yumurta Dönemi

...

Larva/Tırtıl Dönemi

...

Pupa/Koza/Krizalit Dönemi

...

Uçuş Dönemi

...

Beslenme ve Habitat ▼

Habitat/Yaşam Alanı

...

Yükselti

...

Larva Bitkileri

...

Ergin Besin/Konukçu Bitkileri

...

Davranışlar ▼

Göç Durumu

...

Diğer Davranışsal Özellikler

...

Diğer Canlılarla İlişkileri ▼

...

Koruma ve Endemizm ▼

Koruma

...

Endemizm

...

Sinonim ve Kombinasyonlar Taksonomist
   
Alttürler Taksonomist
   
Dünya Dağılımı ▼

Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, Yunanistan, Hırvatistan, Makedonya, Türkiye.

Palearktik Bölge Dağılımı ▼

Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, Yunanistan, Hırvatistan, Makedonya, Türkiye.

Türkiye Dağılımı ▼

YU IR Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük.

Literatür

  • ...

Dış Bağlantılar

  • ...

Haritalar/Fotoğraflar
Sınıflandırma
İngilizce İsimlendirme: 
Balkan Marbled White
Üst Familya (Superfamily): 
Familya (Family): 
Alt Familya (Subfamily): 
Kabile (Tribe): 
Cins (Genus): 
Taksonomist: 

İçeriklerde Sık Kullanılan Terimler

*Alttür (Subspecies): Türün diğer alt birimlerinden taksonomik olarak farklı, coğrafik olarak sınırlandırılmış, aralarında gen alışverişi olan bölgesel bir topluluk.
*Cins: Birbirine benzer türlerin toplandığı taksonomik kategori. Cins isimleri daima büyük harfle başlar ve italik olarak yazılır. İtalik yazma şansı yoksa altı çizili olarak yazılır. Örn: Polyommatus.
*Dimorfizm: Bir populasyonda morfolojik olarak iki tipin var oluşu.
*Ekolojik Yalıtım (Ekolojik İzolasyon): Aynı yerde yaşayan bir populasyonun kısımları arasında ekolojik nedenlerden dolayı eşeysel yalıt ımın oluşu.
*Eşeysel Dimorfizm: Erkekle dişi arasındaki yapısal farklılık.
*Fenon: Fenotipik olarak birbirine benzeyen örneklerden biri.
*Fenotip: Çevre faktörlerinin etkisiyle belirli sınırlar içinde değişebilen (reaksiyon normu), genotipin meydana getirdiği özelliklerin tümü (çoğunlukla bir bireyin görünüşü).
*Holotip: Üzerinde ilk defa özgül tanımlanmanın yapıldığı (yayınlanmış olmalıdır) va da İndikasyonla verilmiş olan, nominal taksonun tek bir bireyi.
*İkiztür (Siblingspecies): Üreme bakımından ya lıtılmış ; fakat yapısal olarak birbirine benzeyen türler.
*Katalog: Literatüre dayanılarak. belirli bir taksona ait isimlerin ve kaynakların liste halinde verilmesi.
*Kontrol Listesi (Çekliste): Kolleksiyonların düzenlenmesinde yardımcı olmak için, bir grubun taksonlarının bir düzen içinde verilmesi.
*Morfolojik Özellik: Bir organizmanın dış görünümündeki yapısal özelliklerdir. Bu özellikler, bir organizmanın türünü belirlemek, filogenetik ilişkileri anlamak ve evrimsel tarihi anlamak için kullanılabilir. Organizmanın anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, embriyolojisi, sistematiği ve taksonomisi gibi birçok farklı alanda önemlidir. Örneğin, kelebeklerin anten yapısı, kanat şekli, bacak yapısı ve renklenme özellikleri gibi morfolojik özellikleri, kelebek türlerinin tanınmasına yardımcı olabilir.
*Nomenklatür: İsimler sistemi.
*Polimorfizm: Bir populasyondaki gen ve fenotip çeşitliliği.
*Sintip (Syntypus): Holotipi ayrılmamış bir tip serisi içerisinde, örneklerin herbirine verilen isim.
*Sinonim (Synonym = Eşad): Aynı taksona birden fazla verilen isimlerin herbiri. Bunlardan eski olanı, yani ilk verileni taksonun geçerli ismi olarak kullanılır.
*Taksan (Taxon; Çoğulu Taxa): Belirli bir kategori içine sokulabilecek ve yeni bir isim verilebilecek kadar fark gösteren taksonomik bir grup. Örneğin: Papilio machaon (tür kategorisinde takson), Papilio (cins kategorisinde takson), Papilionidae (familya kategorisinde takson).
*Tanım (Description): Taksonomide bir taksonun ya da örneğin, sınırlarını ortaya koymaksızın, diğer taksonlarla ayırımını net olarak belirtmeksizin, özelliklerinin verilmesidir.
*Teşhis (Determination): Bir bireyin taksonomik olarak tesbiti.
*Teşhis Anahtarı: Taksonları birbirlerinden kolayca ayırtedebilmek için, belirli bir sisteme göre düzenlenmiş karakter dizinleri.
*Tip (Typus): Bir taksana ismini veren bir örnek.
*Tip Lokalitesi (Locus Typicus): Neotip, lektotip ya da holotipin toplanmış olduğu yer.
*Varyasyon: Kalıtsal olan değişinimler.
*Yerel İsim: Bir taksonun o bölgedeki (yöresel) ismi. Nomenklatür (bilimsel isimlendirme) bakımından önemsizdir.
*Yöresel İsim: Bir taksonun o dildeki ismi.

Her sistematik taksonun sonunda o taksonu ilk defa tanımlayan bilim adamının ismi ve çoğunlukla yayınlandığı tarih bulunur. Örneğin, Pezotettix anatolica Uvarov, 1934. Tarih bir virgül ile yazardan ayrılır. Tanınmış sistematikçilerin ismi kısaltılmış olarak kullanılabilir. Örneğin. Linneus. Linn. olarak. Eğer yazar ismi tarih ile birlikte ya da sadece yazar ismi olarak bir parantez içine alınmış ise. bu, tanımlanan türün bir zamanlar (tür tanımlandığı zaman ya da daha sonra) başka bir cinse bağlı olduğunu gösterir. Örneğin, Rammepodisma natoliae (Ramme, 1939); natoliae tür ismi bir zamanlar Micropodisma'ya bağlıydı, daha sonra cins değişikliği yapılmıştır. Tercihen bu parantezden sonra revizyonu yapanın ismi kullanılır. Örneğin Rammepodisma natoliae (Ramme, 1939) Weidner, 1969.

Büyük baş harfle yazılmış italik bir isim (tek bir kelime) cinsi gösterir; eğer, sonuna 'sp.' gelirse o cinse ait bir türü, 'spp.' gelirse o cinse ait türleri ifade eder. Örneğin Gompus sp. (bir türü), Gomphus spp. (cinse ait türleri). Aynı durum alttürler için de geçerlidir. Örneğin subsp.; subspp. kullanılır. “ssp.” de aynı zamanda alt türleri belirtmek için kullanılmaktadır.

http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/