Himalayamavisi (Pseudophilotes vicrama (Moore,1865))

Himalayamavisi (Pseudophilotes vicrama (Moore,1865)) Türkiye Dağılım Haritası

Son Güncelleme: Pazartesi, 26 Şubat, 2024 - 22:50 - Kaynaklar: A.Koçak + Trakel.org + Adamer Kelebek + Kelebek Türk
Lokman BAŞ
Açıklama / Genel Bilgiler
Türe Ait Genel Özellikler

Himalayamavisi - Vicrama Blue | Eastern Baton Blue | Lesser Chequered Blue(Pseudophilotes vicrama (Moore,1865))

  • Damalı mavi kelebekler grubunu oluşturan 3 kelebek türünden biridir (Bavius ve karamavi ile birlikte). Türkiye de yaşayan damalı mavi kelebekler son derece damalı saçakları ve çok sayıda siyah benekle süslü kanat alt yüzleri ile bilinirler.
  • Ön kanat alt yüzlerinde herhangi bir turuncu leke ya da benek bulunmazsa da arka kanatlarındaki turuncu kenar alt benek bantları çok çarpıcıdır.
  • Himalaya mavi kelebeği en küçük kelebeklerimizden biridir. -Arka kanat alt yüzünde ön kenardan başlayarak sayarsak kenar alt bandı ilk iki turuncu benekten yoksundur.
  • Erkeğinin kanat üstü açık mavidir. -Dişinin esas rengi kirli kahverengidir. Her iki kanadın orta kısmında değişen miktarda morumsu mavi pullar görülebilir. (TRAKEL)
  • Kekikgillerin bol olduğu açık çalılık ve taşlık alanları sever. Kanat açıklığı 2-2.6 cm olup küçük kelebeklerdendir. Yükseltiye ve bölgeye bağlı olarak Mart- Eylül aylarında 2500 m yükseltiye kadar yaygın şekilde görülürler. Türkiye'deki en yüksek kaydı 2400-2850 m Güzeldere geçidi, Van kaydıdır. Türkiye'de P. vicrama schiffermuelleri alttürü uçmakta olup Karadeniz sahil şeridinde bazı iller dışında her bölgede görülebilirler. Bavius mavisi ile karıştırılabilir. Ancak arka kanat altının kenar dış bandının apekse yakın yerinde turuncu beneklerin eksik iken bavius mavisinde tam olarak devam eder. (Adameros)
  • Orta Asya üzerinden Çin'e kadar bulunur. Türün küresel yayılış alanı hem Akdeniz bölgesinin içinde hem de dışında yer almaktadır.Orta Asya üzerinden Çin'e kadar bulunur. Türün küresel yayılış alanı hem Akdeniz bölgesinin içinde hem de dışında yer almaktadır.
  • Gürcistan türü olan P.baton ile sınır bölgelerinde karıştırılabilir, dikkat etmek gerekli.

Takson

Pseudophilotes vicrama

Orjinal Kombinasyon

Polyommatus vicrama Moore, 1865

Taksonomist

(Moore,1865)

Tip Lokalitesi

Avusturya

Tür Etimoloji

...

Türe Ait Diğer Özellikler

...

Tanım Kriteleri ▼

...

Benzer Türler

Pseudophilotes baton (Baton Mavisi)
Pseudophilotes bavius (Bavius Mavisi)

Tanı Kartları/Teşhis Anahtarları

...

Fiziksel Özellikler ▼

Kanat Açıklığı

22-26 mm

Birincil Renkler

Mavi, Kahverengi, Gri, Sihah, Beyaz

Eşeysel Dimorfizm

Var

Yaşam Dönemleri ▼

Nesil Sayısı

...

Kışlama

...

Yumurta Dönemi

...

Larva/Tırtıl Dönemi

...

Pupa/Koza/Krizalit Dönemi

...

Uçuş Dönemi

...

Beslenme ve Habitat ▼

Habitat/Yaşam Alanı

Orman, Çalılık, Çayır

Yükselti

0-2300 m

Larva Bitkileri

Melilotus officinalis, Securigera varia, Thymus serpyllum

Ergin Besin/Konukçu Bitkileri

...

Davranışlar ▼

Göç Durumu

...

Diğer Davranışsal Özellikler

...

Diğer Canlılarla İlişkileri ▼

...

Koruma ve Endemizm ▼

Koruma

Akdeniz İçin Düşük Riskli (LC - Least Concern) - Avrupa İçin Tehdite Yakın (NT - Near Threatened)

Endemizm

Endemik Değil

Sinonim ve Kombinasyonlar Taksonomist
   
Alttürler Taksonomist
   
Dünya Dağılımı ▼

Afganistan, Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya (Belarus), Kıbrıs Rum Kesimi, Çin Halk Cumhur., Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İran, İsrail, Ürdün, Irak, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovak Cumhuriyeti, Türkmenistan, Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, Virjin Adaları, Yugoslavya, Tian Shan Dağları

Palearktik Bölge Dağılımı ▼

Afganistan, Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya (Belarus), Kıbrıs Rum Kesimi, Çin Halk Cumhur., Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İran, İsrail, Ürdün, Irak, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovakya, Türkmenistan, Türkiye, Gürcistan, Ukrayna, Yugoslavya, Tian Shan Dağları

Türkiye Dağılımı ▼

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Karabük, Osmaniye

Literatür

  • ...

Dış Bağlantılar

  • ...

Haritalar/Fotoğraflar
Kelebek/Tırtıl/Pupa Fotoğrafları: 
Dağılım Haritası: 
DTDT KayıtlarıAdameros KayıtlarıTrakel Kayıtları
Himalaya Mavisi Dağılım Haritası
Sınıflandırma
İngilizce İsimlendirme: 
Vicrama Blue | Eastern Baton Blue | Lesser Chequered Blue
Üst Familya (Superfamily): 
Kabile (Tribe): 
Alt Kabile (Subtribe): 
Cins (Genus): 
Taksonomist: 
Endemizm: 
Koruma Statüsü: 
Kanat Altı Renkleri: 
Kanat Üstü Renkleri: 
Boyut: 
Nesil Sayısı: 
2 nesil

İçeriklerde Sık Kullanılan Terimler

*Alttür (Subspecies): Türün diğer alt birimlerinden taksonomik olarak farklı, coğrafik olarak sınırlandırılmış, aralarında gen alışverişi olan bölgesel bir topluluk.
*Cins: Birbirine benzer türlerin toplandığı taksonomik kategori. Cins isimleri daima büyük harfle başlar ve italik olarak yazılır. İtalik yazma şansı yoksa altı çizili olarak yazılır. Örn: Polyommatus.
*Dimorfizm: Bir populasyonda morfolojik olarak iki tipin var oluşu.
*Ekolojik Yalıtım (Ekolojik İzolasyon): Aynı yerde yaşayan bir populasyonun kısımları arasında ekolojik nedenlerden dolayı eşeysel yalıt ımın oluşu.
*Eşeysel Dimorfizm: Erkekle dişi arasındaki yapısal farklılık.
*Fenon: Fenotipik olarak birbirine benzeyen örneklerden biri.
*Fenotip: Çevre faktörlerinin etkisiyle belirli sınırlar içinde değişebilen (reaksiyon normu), genotipin meydana getirdiği özelliklerin tümü (çoğunlukla bir bireyin görünüşü).
*Holotip: Üzerinde ilk defa özgül tanımlanmanın yapıldığı (yayınlanmış olmalıdır) va da İndikasyonla verilmiş olan, nominal taksonun tek bir bireyi.
*İkiztür (Siblingspecies): Üreme bakımından ya lıtılmış ; fakat yapısal olarak birbirine benzeyen türler.
*Katalog: Literatüre dayanılarak. belirli bir taksona ait isimlerin ve kaynakların liste halinde verilmesi.
*Kontrol Listesi (Çekliste): Kolleksiyonların düzenlenmesinde yardımcı olmak için, bir grubun taksonlarının bir düzen içinde verilmesi.
*Morfolojik Özellik: Bir organizmanın dış görünümündeki yapısal özelliklerdir. Bu özellikler, bir organizmanın türünü belirlemek, filogenetik ilişkileri anlamak ve evrimsel tarihi anlamak için kullanılabilir. Organizmanın anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, embriyolojisi, sistematiği ve taksonomisi gibi birçok farklı alanda önemlidir. Örneğin, kelebeklerin anten yapısı, kanat şekli, bacak yapısı ve renklenme özellikleri gibi morfolojik özellikleri, kelebek türlerinin tanınmasına yardımcı olabilir.
*Nomenklatür: İsimler sistemi.
*Polimorfizm: Bir populasyondaki gen ve fenotip çeşitliliği.
*Sintip (Syntypus): Holotipi ayrılmamış bir tip serisi içerisinde, örneklerin herbirine verilen isim.
*Sinonim (Synonym = Eşad): Aynı taksona birden fazla verilen isimlerin herbiri. Bunlardan eski olanı, yani ilk verileni taksonun geçerli ismi olarak kullanılır.
*Taksan (Taxon; Çoğulu Taxa): Belirli bir kategori içine sokulabilecek ve yeni bir isim verilebilecek kadar fark gösteren taksonomik bir grup. Örneğin: Papilio machaon (tür kategorisinde takson), Papilio (cins kategorisinde takson), Papilionidae (familya kategorisinde takson).
*Tanım (Description): Taksonomide bir taksonun ya da örneğin, sınırlarını ortaya koymaksızın, diğer taksonlarla ayırımını net olarak belirtmeksizin, özelliklerinin verilmesidir.
*Teşhis (Determination): Bir bireyin taksonomik olarak tesbiti.
*Teşhis Anahtarı: Taksonları birbirlerinden kolayca ayırtedebilmek için, belirli bir sisteme göre düzenlenmiş karakter dizinleri.
*Tip (Typus): Bir taksana ismini veren bir örnek.
*Tip Lokalitesi (Locus Typicus): Neotip, lektotip ya da holotipin toplanmış olduğu yer.
*Varyasyon: Kalıtsal olan değişinimler.
*Yerel İsim: Bir taksonun o bölgedeki (yöresel) ismi. Nomenklatür (bilimsel isimlendirme) bakımından önemsizdir.
*Yöresel İsim: Bir taksonun o dildeki ismi.

Her sistematik taksonun sonunda o taksonu ilk defa tanımlayan bilim adamının ismi ve çoğunlukla yayınlandığı tarih bulunur. Örneğin, Pezotettix anatolica Uvarov, 1934. Tarih bir virgül ile yazardan ayrılır. Tanınmış sistematikçilerin ismi kısaltılmış olarak kullanılabilir. Örneğin. Linneus. Linn. olarak. Eğer yazar ismi tarih ile birlikte ya da sadece yazar ismi olarak bir parantez içine alınmış ise. bu, tanımlanan türün bir zamanlar (tür tanımlandığı zaman ya da daha sonra) başka bir cinse bağlı olduğunu gösterir. Örneğin, Rammepodisma natoliae (Ramme, 1939); natoliae tür ismi bir zamanlar Micropodisma'ya bağlıydı, daha sonra cins değişikliği yapılmıştır. Tercihen bu parantezden sonra revizyonu yapanın ismi kullanılır. Örneğin Rammepodisma natoliae (Ramme, 1939) Weidner, 1969.

Büyük baş harfle yazılmış italik bir isim (tek bir kelime) cinsi gösterir; eğer, sonuna 'sp.' gelirse o cinse ait bir türü, 'spp.' gelirse o cinse ait türleri ifade eder. Örneğin Gompus sp. (bir türü), Gomphus spp. (cinse ait türleri). Aynı durum alttürler için de geçerlidir. Örneğin subsp.; subspp. kullanılır. “ssp.” de aynı zamanda alt türleri belirtmek için kullanılmaktadır.

http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/