Paslı Zıpzıp (Erynnis tages (Linnaeus, 1758))

Paslı Zıpzıp (Erynnis tages (Linnaeus, 1758)) Türkiye Dağılım Haritası

Son Güncelleme: Salı, 19 Aralık, 2023 - 14:31 - Kaynaklar: A.Koçak + Trakel.org + Adamer Kelebek + Kelebek Türk
Lokman BAŞ
Açıklama / Genel Bilgiler

Paslı Zıpzıp - Dingy Skipper (Erynnis tages (Linnaeus, 1758))

Türe Ait Genel Özellikler

Küçük ve yaygın bir türümüzdür. Kanat üstün koyu gri kahverengidir. Her iki kanatta da beyaz nokta dizisi bulunur. Bu adı almasında pas rengine sahip olması rol oynar.

Paslı zıpzıp küçük ve göze çarpmayan bir kelebektir. Yumurtalarını körigen (Coronilla varia), katırkuyruğu (Hippocrepis communis), gazelboynuzu (Lotus corniculatus) gibi baklagil bitkilerin yapraklarına bırakırlar ve genelde bu bitkilerin boş arazi yakınlarında büyüyenlerini seçerler. Tırtılları, tam yetişkinliğe varıncaya kadar yaşayacakları ve beslenecekleri, larval besin bitkisinin yapraklarını kullanarak tüp şeklinde, kendilerini çevreleyecek küçük barınaklar yaparlar. Ardından, kışı geçirecekleri daha güçlü bir barınak inşa ederler. Sonbaharda, daha fazla beslenmeden, ya barınakta ya da yosun tabakasında pupa evrelerini geçirirler. Yetişkin kelebek ise genelde dağ mayasıl otunda (Ajuga spp.) bulunur ve çiçekleri dolaşırken kolayca gözlemlenir. Paslı zıpzıp çoğunlukla senede tek yavru verir fakat bazen küçük bir kısmı da olsa ikinci yavru verdiği de olur.

RAKIM: 2000 metre yüksekliğe kadar görülür.

HABİTAT: Kayalık çayırlar, çiçekli dağ yamaçları, orman kenarları, terk edilmiş ve bozuk araziler gözlemlendiği yerlerdir.

BESİN BİTKİLERİ: Renkli burçak (Coronilla varia), atnalı fiğ (Hippocrepis comosa) ve  diğer baklagiller (Fabeceae).

Dorycnopsis gerardi
Hippocrepis comosa
Hippocrepis glauca
Lotus corniculatus
Lotus corniculatus subsp. valtíepilosus
Lotus pedunculatus
Securigera varia

Sınıflandırma

Sınıf (class): Insecta → Alt Sınıf (subclass): Pterygota → İnfra Sınıf (infraclass): Neoptera → Üst Takım (superorder): Holometabola → Takım (order): Lepidoptera → Üst Aile (superfamily): Papilionoidea → Aile (family): Hesperiidae → Alt Aile (subfamily): Pyrginae → Kabile (tribe): Pyrgini → Cins (genus): Erynnis → Tür (species): Erynnis tages

Orjinal Kombinasyon

Papilio tages Linnaeus, 1758.

Tip Lokalitesi

...

Tür Etimoloji

...

Türe Ait Diğer Özellikler

...

Tanım Kriteleri ▼

...

Benzer Türler

...

Tanı Kartları/Teşhis Anahtarları

...

Fiziksel Özellikler ▼

Kanat Açıklığı

...

Birincil Renkler

...

Eşeysel Dimorfizm

...

Yaşam Dönemleri ▼

Nesil Sayısı

...

Kışlama

...

Yumurta Dönemi

...

Larva/Tırtıl Dönemi

...

Pupa/Koza/Krizalit Dönemi

...

Uçuş Dönemi

...

Beslenme ve Habitat ▼

Habitat/Yaşam Alanı

...

Yükselti

...

Larva Bitkileri

...

Ergin Besin/Konukçu Bitkileri

...

Davranışlar ▼

Göç Durumu

...

Diğer Davranışsal Özellikler

...

Diğer Canlılarla İlişkileri ▼

...

Koruma ve Endemizm ▼

Koruma

...

Endemizm

...

Sinonim ve Kombinasyonlar Taksonomist
   
Alttürler Taksonomist
   
Dünya Dağılımı ▼

Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Beyaz Rusya (Belarus), İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Estonya, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Irak, İran, İtalya, Kazakistan, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Moğolistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, İsveç, Slovakya, Türkiye, Ukrayna, Virjin Adaları, Yugoslavya, Makedonya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Çin Halk Cumhuriyeti.

Palearktik Bölge Dağılımı ▼

Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Beyaz Rusya (Belarus), İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Estonya, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Irak, İran, İtalya, Kazakistan, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Moğolistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, İsveç, Slovakya, Türkiye, Ukrayna, Yugoslavya, Makedonya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Çin Halk Cumhuriyeti.

Türkiye Dağılımı ▼

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Karabük.

Faydalanılan Kaynaklar

  • Koçak, A. Ö., & Kemal, M. (2018). A synonymous and distributional list of the species of the Lepidoptera of Turkey. Centre for Entomological Studies, Memoirs, 8, 1-487.
  • Lafranchis, T., Jutzeler, D., Guillosson, J. Y., Kan, P., & Kan, B. (2015). La vie des papillons, écologie, biologie et comportement des Rhopalocères de France Diatheo. Paris.

Dış Bağlantılar

  • ...

Haritalar/Fotoğraflar
Sınıflandırma
İngilizce İsimlendirme: 
Dingy Skipper
Üst Familya (Superfamily): 
Alt Familya (Subfamily): 
Kabile (Tribe): 
Cins (Genus): 

İçeriklerde Sık Kullanılan Terimler

*Alttür (Subspecies): Türün diğer alt birimlerinden taksonomik olarak farklı, coğrafik olarak sınırlandırılmış, aralarında gen alışverişi olan bölgesel bir topluluk.
*Cins: Birbirine benzer türlerin toplandığı taksonomik kategori. Cins isimleri daima büyük harfle başlar ve italik olarak yazılır. İtalik yazma şansı yoksa altı çizili olarak yazılır. Örn: Polyommatus.
*Dimorfizm: Bir populasyonda morfolojik olarak iki tipin var oluşu.
*Ekolojik Yalıtım (Ekolojik İzolasyon): Aynı yerde yaşayan bir populasyonun kısımları arasında ekolojik nedenlerden dolayı eşeysel yalıt ımın oluşu.
*Eşeysel Dimorfizm: Erkekle dişi arasındaki yapısal farklılık.
*Fenon: Fenotipik olarak birbirine benzeyen örneklerden biri.
*Fenotip: Çevre faktörlerinin etkisiyle belirli sınırlar içinde değişebilen (reaksiyon normu), genotipin meydana getirdiği özelliklerin tümü (çoğunlukla bir bireyin görünüşü).
*Holotip: Üzerinde ilk defa özgül tanımlanmanın yapıldığı (yayınlanmış olmalıdır) va da İndikasyonla verilmiş olan, nominal taksonun tek bir bireyi.
*İkiztür (Siblingspecies): Üreme bakımından ya lıtılmış ; fakat yapısal olarak birbirine benzeyen türler.
*Katalog: Literatüre dayanılarak. belirli bir taksona ait isimlerin ve kaynakların liste halinde verilmesi.
*Kontrol Listesi (Çekliste): Kolleksiyonların düzenlenmesinde yardımcı olmak için, bir grubun taksonlarının bir düzen içinde verilmesi.
*Morfolojik Özellik: Bir organizmanın dış görünümündeki yapısal özelliklerdir. Bu özellikler, bir organizmanın türünü belirlemek, filogenetik ilişkileri anlamak ve evrimsel tarihi anlamak için kullanılabilir. Organizmanın anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, embriyolojisi, sistematiği ve taksonomisi gibi birçok farklı alanda önemlidir. Örneğin, kelebeklerin anten yapısı, kanat şekli, bacak yapısı ve renklenme özellikleri gibi morfolojik özellikleri, kelebek türlerinin tanınmasına yardımcı olabilir.
*Nomenklatür: İsimler sistemi.
*Polimorfizm: Bir populasyondaki gen ve fenotip çeşitliliği.
*Sintip (Syntypus): Holotipi ayrılmamış bir tip serisi içerisinde, örneklerin herbirine verilen isim.
*Sinonim (Synonym = Eşad): Aynı taksona birden fazla verilen isimlerin herbiri. Bunlardan eski olanı, yani ilk verileni taksonun geçerli ismi olarak kullanılır.
*Taksan (Taxon; Çoğulu Taxa): Belirli bir kategori içine sokulabilecek ve yeni bir isim verilebilecek kadar fark gösteren taksonomik bir grup. Örneğin: Papilio machaon (tür kategorisinde takson), Papilio (cins kategorisinde takson), Papilionidae (familya kategorisinde takson).
*Tanım (Description): Taksonomide bir taksonun ya da örneğin, sınırlarını ortaya koymaksızın, diğer taksonlarla ayırımını net olarak belirtmeksizin, özelliklerinin verilmesidir.
*Teşhis (Determination): Bir bireyin taksonomik olarak tesbiti.
*Teşhis Anahtarı: Taksonları birbirlerinden kolayca ayırtedebilmek için, belirli bir sisteme göre düzenlenmiş karakter dizinleri.
*Tip (Typus): Bir taksana ismini veren bir örnek.
*Tip Lokalitesi (Locus Typicus): Neotip, lektotip ya da holotipin toplanmış olduğu yer.
*Varyasyon: Kalıtsal olan değişinimler.
*Yerel İsim: Bir taksonun o bölgedeki (yöresel) ismi. Nomenklatür (bilimsel isimlendirme) bakımından önemsizdir.
*Yöresel İsim: Bir taksonun o dildeki ismi.

Her sistematik taksonun sonunda o taksonu ilk defa tanımlayan bilim adamının ismi ve çoğunlukla yayınlandığı tarih bulunur. Örneğin, Pezotettix anatolica Uvarov, 1934. Tarih bir virgül ile yazardan ayrılır. Tanınmış sistematikçilerin ismi kısaltılmış olarak kullanılabilir. Örneğin. Linneus. Linn. olarak. Eğer yazar ismi tarih ile birlikte ya da sadece yazar ismi olarak bir parantez içine alınmış ise. bu, tanımlanan türün bir zamanlar (tür tanımlandığı zaman ya da daha sonra) başka bir cinse bağlı olduğunu gösterir. Örneğin, Rammepodisma natoliae (Ramme, 1939); natoliae tür ismi bir zamanlar Micropodisma'ya bağlıydı, daha sonra cins değişikliği yapılmıştır. Tercihen bu parantezden sonra revizyonu yapanın ismi kullanılır. Örneğin Rammepodisma natoliae (Ramme, 1939) Weidner, 1969.

Büyük baş harfle yazılmış italik bir isim (tek bir kelime) cinsi gösterir; eğer, sonuna 'sp.' gelirse o cinse ait bir türü, 'spp.' gelirse o cinse ait türleri ifade eder. Örneğin Gompus sp. (bir türü), Gomphus spp. (cinse ait türleri). Aynı durum alttürler için de geçerlidir. Örneğin subsp.; subspp. kullanılır. “ssp.” de aynı zamanda alt türleri belirtmek için kullanılmaktadır.

http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/