Alsides Zıpzıpı (Eogenes alcides Herrich-Schäffer, [1852])

Alsides Zıpzıpı (Eogenes alcides Herrich-Schäffer, [1852]) Türkiye Dağılım Haritası

Son Güncelleme: Pazar, 2 Nisan, 2023 - 12:51 - Kaynaklar: A.Koçak + Trakel.org + Adamer Kelebek + Kelebek Türk
Açıklama / Genel Bilgiler

Alsides Zıpzıpı (Eogenes alcides Herrich-Schäffer, [1852])

Kayalık bölgelerin civarındaki çiçekli açıklıları sever. Ön kanat üst yüzünde eksiksiz bir sarımsı orta dış benek dizisi ve dikdörtgen bir disksel benek taşır.

Orjinal Referans: Hesperia alcides Herrich-Schäffer, [1852], Syst. Bearb. Schmett. Eur. 6: 38; ibidem 1: pl. 7, figs. 41-42.

Sintip: [Turkei]: Amasia.Synonym(s): alcides .

Sinonim ve Kombinasyonlar Taksonomist
Hesperia alcides Herrich-Schäffer, [1852]
Alttürler Taksonomist
   
Dünya Dağılımı
Ermenistan, Azerbaycan, Belucistan, Çin Halk Cumhur., Gürcistan, Kazakistan, İran, Irak, Pakistan, Türkmenistan, Türkiye,T-S
Türkiye Dağılımı
Amasya, Artvin, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Konya, Nevşehir, Siirt, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Şırnak

Literatür

  •  

Dış Bağlantılar

  •  
 

 
Haritalar/Fotoğraflar
Kelebek/Tırtıl/Pupa Fotoğrafları: 
Dağılım Haritası: 
DTDT KayıtlarıAdameros & Trakel KayıtlarıKelebek Türk Kayıtları
Dünya Dağılımı: 
Sınıflandırma
Görüldüğü Aylar: 
Endemizm: 
Koruma Statüsü: 
Kanat Altı Renkleri: 
Kanat Üstü Renkleri: 
Nesil Sayısı: 
1 nesil
Tani Kartlari: 
EkBoyut
PDF simgesi Trakel Tanı Kartı823.03 KB

İçeriklerde Sık Kullanılan Terimler

*Alttür (Subspecies): Türün diğer alt birimlerinden taksonomik olarak farklı, coğrafik olarak sınırlandırılmış, aralarında gen alışverişi olan bölgesel bir topluluk.
*Cins: Birbirine benzer türlerin toplandığı taksonomik kategori. Cins isimleri daima büyük harfle başlar ve italik olarak yazılır. İtalik yazma şansı yoksa altı çizili olarak yazılır. Örn: Polyommatus.
*Dimorfizm: Bir populasyonda morfolojik olarak iki tipin var oluşu.
*Ekolojik Yalıtım (Ekolojik İzolasyon): Aynı yerde yaşayan bir populasyonun kısımları arasında ekolojik nedenlerden dolayı eşeysel yalıt ımın oluşu.
*Eşeysel Dimorfizm: Erkekle dişi arasındaki yapısal farklılık.
*Fenon: Fenotipik olarak birbirine benzeyen örneklerden biri.
*Fenotip: Çevre faktörlerinin etkisiyle belirli sınırlar içinde değişebilen (reaksiyon normu), genotipin meydana getirdiği özelliklerin tümü (çoğunlukla bir bireyin görünüşü).
*Holotip: Üzerinde ilk defa özgül tanımlanmanın yapıldığı (yayınlanmış olmalıdır) va da İndikasyonla verilmiş olan, nominal taksonun tek bir bireyi.
*İkiztür (Siblingspecies): Üreme bakımından ya lıtılmış ; fakat yapısal olarak birbirine benzeyen türler.
*Katalog: Literatüre dayanılarak. belirli bir taksona ait isimlerin ve kaynakların liste halinde verilmesi.
*Kontrol Listesi (Çekliste): Kolleksiyonların düzenlenmesinde yardımcı olmak için, bir grubun taksonlarının bir düzen içinde verilmesi.
*Morfolojik Özellik: Bir organizmanın dış görünümündeki yapısal özelliklerdir. Bu özellikler, bir organizmanın türünü belirlemek, filogenetik ilişkileri anlamak ve evrimsel tarihi anlamak için kullanılabilir. Organizmanın anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, embriyolojisi, sistematiği ve taksonomisi gibi birçok farklı alanda önemlidir. Örneğin, kelebeklerin anten yapısı, kanat şekli, bacak yapısı ve renklenme özellikleri gibi morfolojik özellikleri, kelebek türlerinin tanınmasına yardımcı olabilir.
*Nomenklatür: İsimler sistemi.
*Polimorfizm: Bir populasyondaki gen ve fenotip çeşitliliği.
*Sintip (Syntypus): Holotipi ayrılmamış bir tip serisi içerisinde, örneklerin herbirine verilen isim.
*Sinonim (Synonym = Eşad): Aynı taksona birden fazla verilen isimlerin herbiri. Bunlardan eski olanı, yani ilk verileni taksonun geçerli ismi olarak kullanılır.
*Taksan (Taxon; Çoğulu Taxa): Belirli bir kategori içine sokulabilecek ve yeni bir isim verilebilecek kadar fark gösteren taksonomik bir grup. Örneğin: Papilio machaon (tür kategorisinde takson), Papilio (cins kategorisinde takson), Papilionidae (familya kategorisinde takson).
*Tanım (Description): Taksonomide bir taksonun ya da örneğin, sınırlarını ortaya koymaksızın, diğer taksonlarla ayırımını net olarak belirtmeksizin, özelliklerinin verilmesidir.
*Teşhis (Determination): Bir bireyin taksonomik olarak tesbiti.
*Teşhis Anahtarı: Taksonları birbirlerinden kolayca ayırtedebilmek için, belirli bir sisteme göre düzenlenmiş karakter dizinleri.
*Tip (Typus): Bir taksana ismini veren bir örnek.
*Tip Lokalitesi (Locus Typicus): Neotip, lektotip ya da holotipin toplanmış olduğu yer.
*Varyasyon: Kalıtsal olan değişinimler.
*Yerel İsim: Bir taksonun o bölgedeki (yöresel) ismi. Nomenklatür (bilimsel isimlendirme) bakımından önemsizdir.
*Yöresel İsim: Bir taksonun o dildeki ismi.