Apollo (Parnassius apollo)

Haritalar/Fotoğraflar
Dağılım Haritası: 
Apollo (Parnassius apollo) Türkiye Dağılım Haritası
Sınıflandırma
İngilizce İsimlendirme: 
Apollo
Üst Familya: 
Alt Familya: 
Kabile: 
Cins: 
Alt Cins: 
Kelebek Sinonimleri: 
Açıklama / Genel Bilgiler

Apollo (Parnassius apollo)

Adeta yırtıcı bir kuşu anımsatan, uçuşuyla dikkat çeken, yakınınızdan geçerken kanat sesi dahi işitilen çok büyük ve görkemli bir türdür. Apollo, dağlık alanlarda, seyrek bitki örtüsüne sahip dik ve güneşli yamaçlarda bulunur. Dağlarla ayrılmış popülasyonlar birbirinden bağımsız olarak gelişir, böylece oldukça belirgin farklılıklar ortaya çıkar. Ancak ekolojileri benzerdir. Kelebekler devedikeni ve diğer çiçekli bitkilerden beslenir. Dişi, yumurtalarını tek başına veya küçük gruplar halinde besin bitkisi çekirdeği (Sedum spp.) üzerine veya yanına bırakır. Yumurtalar gelişir ancak minik tırtıl, yumurta kabuğunun içinde veya yakın çevresinde yeni yumurtadan çıkmış larva olarak kış uykusuna yatar. İlkbaharda besin bitkisinin tomurcukları ile beslenmeye başlar. Daha sonraki dönemlerin tırtılları da yaprakları yerler. Yavrulama zamanı geldiğinde, tırtıllar taşlar arasında güvenli bir yer ararlar ve burada bir pupaya dönüşmek için koza örerler. Apollo'nun yılda bir nesli vardır.

Apollo, seyrek bitki örtüsüne sahip dağların, dik ve güneşli bayırlarında görünürler. Avrupa'da, birçok alt tür, form ve farklılıklar vardır ve bu durum, popülasyonların çokça izolasyona uğramalarından ötürü oluşur. Apollo genelde ağaç hattının altında uçarken gözlenir. Kelebekler, deve dikeni ve diğer çiçekli bitkilere, nektarları için düşkündür. Dişi, yumurtalarını, tek tek ya da küçük gruplar halinde; besin bitkisi olan kaya koruğunun (Sedum türleri) üstüne ya da yakınlarına bırakır. Yumurta gelişir fakat minik tırtıl kabuğun içinde kış uykusuna yatar. İlkbaharda yumurtadan çıkar ve besin bitkisinin tomurcuklarıyla beslenir. Larvanın ileri safhasındaki tırtıllar, aynı zamanda yaprak da yerler. Pupa evresini geçirme vakti geldiğinde, daha sonrasında pupalaşma ince bir koza örecekleri, taşlar arasında güvenli bir yer ararlar. Apollo, senede bir kez ürer.

RAKIM: 1700 metre üzerindeki yüksekliklerde görülür.

HABİTAT: Kayalıklar,  çiçekli dağ vadileri ile dik çayırlarda görülür.

BESİN BİTKİLERİ: Damkoruğu/Kayakoruğu (Sedum spp.) bitkileriyle beslenir.

Uçuş Dönemleri (Görsel): 
Görüldüğü Aylar: 
Kanat Altı Renkleri: 
Kanat Üstü Renkleri: 
Nesil Sayısı: 
1 nesil