Digitalis spp. (Yüksük Otu)

Bitki Endemik mi?: 
Hayır
Konak-Habitat Haritasi: 
Bu konaktan beslenen/bu habitatta yaşayan toplam 1 kelebek var... Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.